vrijdag 9 maart 2012

Slagerij Teijken


Julianus Nicolaas Teijken (1886-1965) verlaat in 1903 op zeventienjarige leeftijd zijn ouderlijk huis in Oosthuizen om achtereenvolgens te Warder, Purmerend en Wormerveer aan de slag te gaan als inwonend slagersknecht.


In 1910 vertrekt hij naar Amsterdam alwaar hij in de 1e Conradstraat op nummer 18h de slagerij van Pilipes overneemt. Na de geboorte van de eerste drie kinderen vertrekt het gezin in juli 1915 naar Uitgeest, alwaar hij een slagerij begint op de Meldijk. Waarvan hieronder enkele foto's.zondag 26 december 2010

Stamboom Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken in data en gebeurtenissen

NICOLAAS JACOBUS CORNELIS TEIJKEN (1862 - 1942)04.12.1862 - Geboren te Amsterdam als zoon van Nicolaas Teijken en Johanna Francina Fritze woonachtig op de eerste looyersdwarsgracht 31 (café - slijterij)


15.05.1879 - Vertrekt naar Utrecht om zijn dienstplicht te vervullen in kazerne Damlust
11.09.1883 - Geboorte van zoon Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken te Utrecht - uit een relatie met Clasina Whilmena van Deudekom
28.05.1884 - keert terug naar Amsterdam en gaat inwonen bij zijn ouders op de eerste looyersdwarsstraat 31
29.05.1884 - Begint zijn loopbaan bij de spoorwegen als leerling conducteur te Amsterdam
28.07.1884 - Gaat als leerl. conducteur aan het werk in Den Helder - maar blijft woonachtig in Amsterdam - en dient dus dagelijks heen en weer te reizen.
06.10.1884 - wordt gepromoveerd tot conducteur derde klasse
16.10.1884 - Huwt Clasina Wilhelmina van Deudekom te Amsterdam
23.10.1884 - Verhuist met vrouw en kind naar Den Helder
12.03.1886 - Geboorte van zoon Julianus Nicolaas Teijken te Den Helder
04.10.1886 - wordt gepromoveerd tot conducteur tweede klasse
02.04.1888 - Geboorte van zoon Christiaan Frederik Nicolaas Teijken te Den Helder
08.07.1888 - werkt vanaf standplaats Hoorn - maar blijft woonachtig in Den Helder
05.03.1889 - Verhuist vanuit Den Helder met zijn gezin naar Den Haag - vanaf die dag ook zijn standplaats
08.07.1889 - werkt vanaf standplaats Haarlem
27.07.1889 - Verhuist met zijn gezin naar Haarlem - Jan Steenstraat 27
18.03.1890 - Geboorte van zoon Jan Hendruk Nicolaas Teijken te Haarlem
28.04.1890 - Overlijden van zoon Jan Hendrik Nicolaas Teijken te Haarlem
22.01.1891 - aangifte levenloos geboren dochter te Haarlem
07.12.1891 - wordt gepromoveerd tot conducteur eerste klasse
01.01.1892 - werkt vanaf standplaats Leiden
02.01.1892 - aangifte levenloos geboren dochter te Haarlem
00.02.1892 - verhuist met zijn gezin naar Oegstgeest
00.00.1892 - verhuist met zijn gezin naar Leiden
27.12.1892 - Geboorte van zoon Jan Teijken te Leiden - overleed dezelfde dag
07.11.1893 - Geboorte van zoon Jan Hendrik Teijken te Leiden
09.11.1893 - Overlijden van zoon Jan Hendrik Teijken te Leiden
28.11.1894 - Geboorte van de Tweeling Clazina Wilhelmina & Johanna Francina Teijken te Leiden
03.12.1894 - Overlijden van dochter Johanna Francina Teijken te Leiden
12.09.1896 - Verhuist met zijn gezin naar Ambt Almelo alwaar hij benoemd wordt tot Hoofdconducteur
15.07.1898 - Doet aangifte van het overlijden van een dochter Johanna Francina Teijken te Ambt Almelo - ze werd ongeveer 1 jaar oud - geboren te Ambt-Almelo
13.05.1899 - Verhuist met zijn gezin naar Haarlem - Frans Halsstraat 51 - Hoofdconducteur
15.05.1899 - Geboorte van zoon Jacobus Nicolaas te Haarlem
27.12.1900 - Vertrekt naar Warmond voor een NS Cursus
16.04.1901 - verhuist met zijn gezin naar Heiloo alwaar hij wordt aangesteld als haltechef
31.05.1901 - Geboorte van dochter Elisabeth Christina te Heiloo
05.07.1902 - Verhuist naar Oosthuizen alwaar hij wordt aangesteld als haltechef
10.06.1903 - Geboorte van dochter Gerarda Johanna Margaretha te Oosthuizen
01.06.1907 - Geboorte van dochter Johanna Elisabeth Theodora te Oosthuizen
07.06.1908 - Zoon Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken huwt Johanna Elisabeth van Heijst te Uitgeest
05.06.1910 - Zoon Julianus Nicolaas Teijken huwt Anna Beatrix van Heijst te Uitgeest
24.11.1910 - Geboorte van eerste kleinkind - Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken te Heerhugowaard
01.04.1911 - Geboorte van kleinzoon - Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken te Amsterdam
13.04.1912 - Geboorte van kleindochter - Beatrix Teijken te Heerhugowaard
29.12.1912 - Geboorte van kleindochter - Beatrix Teijken te Amsterdam
18.04.1913 - Zoon Christiaan Frederik Nicolaas Teijken huwt Margaretha Brechtje Kiezeling te Schagen
18.10.1913 - Geboorte van kleinzoon - Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken te Amsterdam
01.03.1914 - verhuist met zijn gezin naar Avenhorn alwaar hij wordt aangesteld als haltechef
27.12.1914 - Geboorte van Kleindochter - Clasina Wilhelmina Teijken te Amsterdam
03.10.1915 - Geboorte van kleindochter - Agatha Margaretha Teijken te Amsterdam
02.08.1917 - Dochter Clazina Wilhelmina Teijken huwt Jacob Kikke te Avenhorn
14.04.1918 - Geboorte van Kleinzoon - Julianus Nicolaas Teijken te Hoorn
15.06.1918 - Geboorte van Kleinzoon - Pieter Kikke te Nijmegen
26.04.1922 - Geboorte van kleindochter - Clasina Wilhelmina Maria Teijken te Nijmegen
19.10.1922 - Zoon Niocolaas Jacobus Cornelis Teijken huwt Alida Justina van Heijst
30.12.1922 - verhuist naar Nijmegen - met pensioen - Heiweg 16
23.08.1923 - Geboorte van kleindochter - Beatrix Johanna Teijken te Uitgeest
06.10.1924 - Geboorte van kleindochter - Johanna Elizabeth Teijken te Scheveningen
28.01.1926 - Zoon Jacobus Nicolaas Teijken huwt Elisabeth Stam te Amsterdam
08.12.1926 - Geboorte van kleinzoon - Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken te Amsterdam
18.04.1927 - Dochter Elisabeth Christina Teijken huwt Jacob Demmendaal te Nijmegen
21.10.1927 - wordt lid van de Nijmeegse pluimveevereniging
24.11.1928 - Geboorte van kleinzoon - Jan Jacobus Teijken te Amsterdam
13.06.1930 - Overlijden Clasina Wilhelmina van Deudekom te Nijmegen
21.07.1930 - wordt voorzitter van de Nijmeegse voetbalbond - op dat moment woonachtig op Burgh v/d Berghstraat 84
22.07.1933 - Geboorte van kleinzoon - Jacobus Nicolaas Teijken te Amsterdam
01.08.1934 - wordt benoemd als erelid van de Nijmeegse voetbalbond
31.08.1935 - Geboorte van kleindochter - Anny Margaretha Demmendaal te Amsterdam
29.10.1937 - Geboorte van kleinzoon - Theo van Neck te Nijmegen
03.08.1939 - Geboorte eerste achterkleinkind - Jacob Kikke te Vlissingen
07.12.1942 - Overlijden Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken


NICOLAAS JACOBUS CORNELIS TEIJKEN (1883 - 1967)11.09.1883 - Geboren te Utrecht


28.12.1900 - schrijft zich in te Haarlem als huisknecht en is woonachtig op parklaan 86 - terwijl de rest van het gezin naar Warmond vertrekt.
05.08.1902 - vertrekt naar Oosthuizen alwaar zijn vader werkzaam is als haltechef
20.02.1903 - wordt aangenomen als los arbeider bij de spoorwegen - standplaats Enkhuizen
26.05.1903 - werkzaam als los arbeider - standplaats Uitgeest - op 01.08.1903 krijgt hij een vast betrekking als arbeider te Uitgeest
09.12.1903 - verhuist naar Uitgeest
01.01.1904 - werkzaam als portier te Uitgeest
01.11.1905 - verhuist naar Aalten - alwaar hij werkzaam is als assistent van de buitendienst
07.06.1908 - Huwt te uitgeest met Johanna Elisabeth van Heijst - vertr. weer naar Aalten


14.11.1910 - verhuist met zijn vrouw vanuit Aalten naar Heerhugowaard
24.11.1910 - Geboorte van zoon Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken te H H Waard
13.04.1912 - Geboorte van dochter Beatrix Teijken te H H Waard
00.00.0000 - verhuist met zijn gezin naar Delft
19.11.1918 - verhuist met zijn gezin naar Scheveningen / Den Haag - Zwolschestraat 39
21.02.1920 - Overlijden Johanna Elisabeth van Heijst


19.10.1922 - Huwt te Uitgeest Alida van Heijst - die bij NJC in was komen wonen ter ondersteuning bij het huishouden en de opvoeding van de kinderen
06.10.1924 - Geboorte van dochter Johanna Elisabeth Teijken te Den Haag
24.10.1928 - Arnhemschestraat 65
13.05.1937 - Stevinstraat 140
30.09.1943 - Zoon Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken huwt Johanna Lindeblad te Velzen
25.07.1944 - Geboorte eerste kleinkind - Joanneke Aleida Teijken te Alkmaar
13.07.1946 - Geboorte kleinzoon Nicolaas Jacques Teijken te De Bilt
12.05.1948 - Dochter Johanna Elisabeth Teijken huwt Nicolaas Frederik Meier te Den Haag
26.05.1951 - Geboorte Kleindochter Alida Justine Meier te Eindhoven
08.12.1955 - Dochter Beatrix Teijken huwt Adriaan van der Dussen te Den Haag
14.06.1956 - Geboorte Kleinzoon Nicolaas Frederik Meier te Eindhoven
17.11.1967 - Overlijden van Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken te Bilthoven


JULIANUS NICOLAAS TEIJKEN (1886 - 1965)12.03.1886 - geboren te Den Helder


06.06.1903 - vertrekt vanuit Oosthuizen naar Warder (als slagersknecht)
22.10.1903 - wordt ingeschreven te Purmerend - slagersknecht bij Pels - Beemsterburgwal A 60
08.02.1905 - vertrekt naar Wormerveer alwaar hij werkt en woont bij slager G.Pels
00.00.1906 - verricht zijn dienstplicht te Valkenswaard - keert daarna weer terug naar Wormerveer
11.04.1908 - vertrekt naar Uitgeest
28.09.1908 - vertrekt naar Wormerveer
12.04.1910 - vertrekt naar Amsterdam - 1e Conradstraat 18h (pillipes - slager)
05.06.1910 - Huwt Anna Beatrix van Heijst te Uitgeest


01.04.1911 - Geboorte zoon Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken te Amsterdam
29.12.1912 - Geboorte dochter Beatrix Teijken te Amsterdam
00.00.1914 - zit gedurende de mobilisatie in Fort Waver-Amstel (stelling Amsterdam)
27.12.1914 - Geboorte dochter Clasina Wilhelmina Teijken te Amsterdam
14.07.1915 - verhuist met gezin naar Uitgeest - Meldijk 243 - begint aldaar een eigen slagerij
10.11.1918 - Overlijden dochter Beatrix Teijken te Uitgeest
23.08.1923 - Geboorte dochter Beatrix Teijken te Uitgeest
00.09.1935 - wint eerste prijs etalagewedstrijd bakkers & slagers te Uitgeest
28.09.1938 - Zoon Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken huwt Riek van Dorp te Heemskerk
20.06.1940 - Dochter Clasina Wilhelmina Teijken huwt Pieter Smit te Uitgeest


05.07.1942 - Geboorte eerste kleinkind - Julianus Nicolaas Smit te Jisp
22.03.1943 - Dochter Beatrix Teijken huwt Krijn Stolp te Uitgeest


08.09.1943 - Geboorte kleinzoon Jan Stolp te Uitgeest - overlijdt 8 dagen later te Zaandam
13.07.1945 - Geboorte kleinzoon Willem Smit te Jisp
21.09.1946 - Geboorte Kleinzoon Jan Stolp te Uitgeest
27.08.1948 - Geboorte kelinzoon Nicolaas Christiaan Smit te Jisp
08.03.1951 - Geboorte kleinzoon Christiaan Nicolaas Smit te Jisp
05.09.1952 - Geboorte kleinzoon Juul Stolp te Uitgeest
05.06.1960 - Vijftig jarig huwelijksfeest te Uitgeest


19.03.1965 - Overlijden Julianus Nicolaas Teijken te Beverwijk


CHRISTIAAN FREDERIK NICOLAAS TEIJKEN (1888 - 1959)02.04.1888 - Geboren te Den Helder


06.03.1903 - vertrekt vanuit Oosthuizen naar Oudendijk - inwonend bij C Leegwater (loodgieter)
28.03.1905 - keert terug naar Oosthuizen
18.11.1905 - vertrekt naar Amsterdam - Kanaalstraat 92 II - Tante Johanna Margaritha Teijken
16.02.1907 - Hugo de Grootstraat 58 III - Amsterdam
18.05.1907 - keert terug naar Oosthuizen
23.10.1907 - vertrekt naar Purmerend - leerling bij een Smid - Purmer G 130
30.10.1907 - Wordt uitgeloot voor militaire dienst
09.06.1908 - Vertrekt naar Schagen
18.05.1911 - Vertrekt naar Amsterdam Conradstraat 18h (inwonnend bij zijn broer Julianus Nicolaas)
18.04.1913 - Huwt Margaretha Brechtje Kiezeling te Schagen - Christiaan is op dat moment leerling machinist
30.04.1913 - Blankenstraat 165 III Amsterdam
18.10.1913 - Geboorte van zoon Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken te Amsterdam
03.10.1915 - Geboorte van dochter Agatha Margaretha Teijken te Amsterdam
15.05.1916 - Verhuist naar Hoorn
14.04.1918 - Geboorte van zoon Julianus Nicolaas Teijken te Hoorn
04.08.1919 - Vertrekt met oudste zoon naar Nijmegen
15.01.1920 - Margaretha volgt met de overige 2 kinderen - Nonssondaalscheweg 173
18.12.1920 - Doet aangifte van overlijden van een dochter Margaretha Brechtje Teijken geboren te Hees
26.04.1922 - Geboorte van dochter Clasina Wilhelmina Maria Teijken te Nijmegen
00.00.0000 - Verhuist met het gezin naar Den Helder - woont onder andere op Breewaterstraat 64 - is dan onderhand machinist geworden
08.05.1935 - Verhuist naar Alkmaar - Bisschop Bottemannestraat 16
27.09.1937 - Van de Lijnstraat 6 -
00.00.1942 - Geboorte eerste kleinkind Adriana Margaretha Christina Dijkland te Alkmaar
27.09.1944 - Geboorte kleinzoon Paul Christiaan Teijken te Alkmaar
13.03.1946 - Geboorte kleindochter CFN Teijken te Den Helder
11.09.1947 - Geboorte kleinzoon Julius Nicolaas Teijken te Alkmaar
20.11.1948 - Overlijden Schoondochter Elisabeth van den Wijngaard (28) te Alkmaar
01.10.1959 - Overlijden Christiaan Frederik Nicolaas Teijken te Alkmaar

CLAZINA WILHELMINA TEIJKEN (1894)


28.11.1894 - Geboren te Leiden
02.08.1917 - Huwt Jacob Kikke te Avenhorn
03.08.1917 - verhuist naar Nijmegen
15.06.1918 - Geboorte van zoon Pieter Kikke te Nijmegen
10.09.1933 - arriveert in Nijmegen vanuit Batavia - inwonend bij haar Vader
02.11.1935 - Verhuist naar Amsterdam
22.04.1936 - echtgenoot arriveert vanuit Soerabaya alwaar hij werkzaam is als kapelmeester in het NOI Leger
20.10.1936 - Vertrekt met haar echtgenoot op de MS Christiaan Huygens naar Nederlandse Indië - alwaar ze gedurende de oorlog in verschillende kampen zitten
05.05.1939 - Zoon Pieter Kikke huwt Mien Schuurbiers te Vlissingen
03.08.1939 - Geboorte kleinzoon Jacob Kikke te Vlissingen
00.00.1946 - Keert terug in Amsterdam - woonde vervolgens in willekeurige volgorde Nijmegen, Vlissingen, Nijmegen, Gorcum, Sleeuwijk en Dubbeldam
Overlijd te Gorcum

JACOBUS NICOLAAS TEIJKEN (1899 - 1976)


15.05.1899 - Geboren te Haarlem
12.01.1917 - vertrekt vanuit Avenhorn naar Uitgeest
22.09.1917 - vertrekt naar Broek op Langedijk
03.12.1917 - keert terug te Avenhorn
22.03.1921 - vertrekt naar Amsterdam - Baukestraat 58 - Outhuis
10.10.1922 - vertrekt naar Haarlem - Haarlemmermeer
15.05.1923 - vertrekt naar Amsterdam - SD de Wittenkade 76 2h
04.10.1923 - SD de Wittenkade 69
06.01.1925 - Prinsengracht 45 - L Versteeg
08.07.1925 - JE Fagelstraat 38 - Sluyters
28.01.1926 - Huwt Elisabeth Stam te Amsterdam
05.12.1926 - Wormerveersestraat 22 I rechts
08.12.1926 - Geboorte zoon Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken te Amsterdam
00.03.1927 - Wormerveersestraat 32 I rechts
00.07.1927 - Oostzaanstraat 51
24.11.1928 - Geboorte Zoon Jan Jacobus Teijken te Amsterdam
22.07.1933 - Geboorte Zoon Jacobus Nicolaas Teijken
30.10.1933 - Verhuist met gezin naar Dinxperlo
18.01.1935 - verhuist met gezin naar Gouda/Waddinxveen Gouwsluischeweg 69a
07.10.1939 - Geboorte dochter Elisabeth Teunisje Teijken
00.00.1944/45 - Henegouwerweg (brugwachtershuisjes)
19.04.1950 - Zoon Nicolaas Jacobus huwt Johanna Wibbelink te Markelo
19.08.1950 - Geboorte kleindochter Frieda Teijken
12.11.1951 - Geboorte kleinzoon Frans Teijken
24.09.1952 - Zoon Jan Jacobus huwt Ank v/d Palm te Gouda
28.07.1954 - Geboorte kleinzoon Jan Teijken te Gouda
07.03.1957 - Geboorte kleindochter Anneke Teijken te Gouda
03.04.1957 - Geboorte kleindochter Wilma Teijken
14.08.1958 - Zoon Jacobus Nicolaas huwt Magdalena Trouwborst te Waddinxveen
02.08.1959 - Geboorte kleindochter Agnes Teijken
02.01.1961 - Geboorte kleinzoon Richard Teijken te Apeldoorn
05.12.1961 - Geboorte kleinzoon Piet Teijken
17.05.1965 - Geboorte kleindochter Evelien Teijken
25.06.1965 - Dochter Elisabeth huwt Hendrik van Eck te Gouda
08.11.1965 - Geboorte kleindochter Yvonne Teijken te Apeldoorn
13.01.1967 - Geboorte kleindochter Anita van Eck te Gouda
08.04.1969 - Geboorte kleindochter Ilonka van Eck te Gouda
08.06.1971 - Geboorte kleindochter Bianca van Eck te Gouda
10.07.1976 - Overlijden Jacobus Nicolaas Teijken te Gouda


ELISABETH CHRISTINA TEIJKEN (1901 - 2004)


31.05.1901 - Geboren te Heiloo


01.11.1920 - Vertrekt naar Amsterdam / Sloten - P.G.Egberts (oom)
07.09.1921 - Kinkerstraat 122 (I.Smid)
24.08.1922 - Kinkerstraat 272 (Kikke)
12.03.1923 - Vertrekt naar Opperdoes - wordt benoemd tot onderwijzers aan de Ranonkelschool d.d. 17.05.1923
01.09.1923 - keert terug in Amsterdam - Kinkerstraat 272
19.04.1927 - Huwt Jacob Demmendaal te Nijmegen
29.04.1927 - Amsterdam - Fagantenweg 7
31.08.1935 - Geboorte van dochter Anny Margaretha Demmendaal te Amsterdam
19.01.1937 - Fagantenweg 11
17.12.1957 - Dochter Anny Margaretha huwt Wilhelmus Eichelsheim te Amsterdam
06.10.1962 - Geboorte Kleinzoon Jaap Eichelsheim te Amsterdam
12.07.1963 - Overlijden kleinzoon Jaap Eichelsheim te Amsterdam
30.05.1964 - Geboorte Kleindochter Petra Eichelsheim te Amsterdam
20.12.1968 - Overlijden Jacob Demmendaal
12.02.1969 - Geboorte kleindochter Evelien Eichelsheim te Amsterdam
10.01.1992 - Geboorte achterkleindochter Dorien van den Akker te Haarlem
20.06.1992 - Dochter Anny Margaretha huwt Lupko Bakker
12.07.1995 - Geboorte achterkleindochter Ciska List te Alkmaar
12.07.1995 - Geboorte achterkleinzoon Michiel List te Alkmaar
18.07.1996 - Geboorte achterkleinzoon Mathijs van den Akker te Velzen
15.12.2004 - Overlijden Elisabeth Christina Teijken te Heemskerk

GERARDA JOHANNA MARGARETHA TEIJKEN (1903 - 1994)


10.06.1903 - Geboren te Oosthuizen


30.06.1920 - Vertrekt naar Den Haag - Anth. Duyckstraat 58
27.02.1921 - Vertrekt naar Amsterdam - Palestrinastraat 27 (oom en tante Ricardo)
15.09.1921 - Vertrekt naar Avenhorn
27.09.1922 - Vertrekt naar Nijmegen - huwt aldaar Reinier van Neck - huwelijk wordt ontbonden
29.10.1937 - Geboorte van zoon Theo van Neck te Nijmegen
00.06.1943 - Adopteert Merlien Frank (16.09.1940 te Amsterdam) die ook de achternaam van Neck zal krijgen. Haar biologische ouders Ab Frank & Koosje Witteboon kwamen op 16 juli 1943 aan in Sobibor Polen en werden daar nog dezelfde dag vergast. Na de oorlog heeft ze haar eigen naam aangenomen. Ze heeft twee boeken geschreven. Uiteindelijk heeft ze haar biologische broer weer gevonden, die opgroeide in Utrecht en is apotheker geworden.
27.05.1994 - Overlijden Gerarda Johanna Margaretha Teijken te Oegstgeest

JOHANNA ELISABETH THEODORA TEIJKEN (1907-2005)


01.06.1907 - Geboren te Oosthuizen


00.00.1939 - Huwt Antoon Jaspers te Nijmegen


20.05.1945 - Geboorte zoon Alex Jaspers te Nijmegen
23.08.1991 - Overlijden Antoon Jaspers te Nijmegen
19.02.2005 - Overlijden Johanna Elisabeth Theodora Teijken te Nijmegen


(wordt vervolgd)

zaterdag 18 december 2010

De Stationschef NJC Teijken in foto's & documenten

Hoewel deze kaart loopt tot 1909 zou hij nog tot 1921 werkzaam blijven bij de spoorwegen, in 1914 vertrok hij naar station Avenhorn iets verderop om uiteindelijk na zijn pensioen in 1922 te verhuzien naar Nijmegen alwaar hij in 1942 zou komen te overlijden.Station Heiloo (1901) met als vijfde van links (op het perron) NJC TeijkenStation Oosthuizen (c.a. 1903) Naast NJC zijn ook zijn vrouw en enkele van de kinderen zichtbaar.
Zowel Station Oosthuizen als Station Avonhorn waren gelegen aan de lijn Amsterdam - Stavoren, waarvan u hieronder een dienstregeling uit 1915 aantreft.

vrijdag 7 mei 2010

beeldbankvondsten

Het blijft een aangenaam tijdsverdrijf om het internet af te speuren naar sporen van voorouders en aanverwanten. Hieronder een foto die ik recentelijk ontdekteLeerlingen van klas I van de Voorbereidende School voor de Normaalschool te Hoorn (1915)

Staande v.l.n.r.: Co Hermes, Geer Dell, Hermanus de Vries, Judith Levie en Chris Tinkelenberg. Zittend v.l.n.r.: Marie Ludding, Riek Klein, Mien Holle, Bep Teijken en onbekend. Opname: 9 september 1915. (bron : westfries archief te Hoorn)

Bep Teijken werd geboren als Elisabeth Christina Teijken te Heiloo in 1901 & is terug te vinden in de stamboom van Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken (1862 - 1942)

---

donderdag 26 november 2009

Kwartierstaat Clazina Wilhelmina Teijken

Clazina Wilhelmina Teijken
geboren op 27.12.1914 te Amsterdam
overleden op 14.07.2000 te Purmerend
dochter van Julianus Nicolaas Teijken & Anna Beatrix van Heijst---

Julianus Nicolaas Teijken
geboren op 12.03.1886 te Den Helder
overleden op 19.03.1965 te Beverwijk
zoon van Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken & Clazina Wilhelmina van Deudekom
huwt op 05.06.1910 te Uitgeest
Anna Beatrix van Heijst
geboren op 08.01.1887 te Uitgeest
overleden op 09.10.1969 te Purmerend
dochter van Petrus van Heijst & Beatrix Starreveld
Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken
01.04.1911 te Amsterdam 28.12.1994 te Zaandam
Beatrix Teijken
29.12.1912 te Amsterdam 10.11.1918 te Uitgeest
Clazina Wilhelmina Teijken
27.12.1914 te Amsterdam 14.07.2000 te Purmerend
Beatrix Johanna Teijken
23.08.1923 te Uitgeest


---

Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken
conducteur, stationschef
geboren op 04.12.1862 te Amsterdam
overleden op 07.12.1942 te Nijmegen
zoon van Nicolaas Teijken & Francina Fritze
huwt op16.10.1884 te Amsterdam
Clazina Wilhelmina van Deudekom
geboren op 20.05.1864 te Utrecht
overleden op 13.06.1930 te Nijmegen
dochter van Julianus van Deudekom & Maria MollasPetrus van Heijst
geboren op 17.02.1860 te Uitgeest
overleden op 22.10.1930 te Uitgeest
zoon van Hendrik van Heijst & Johanna Elisabeth van Appeldoorn
huwt op 19.10.1884 te Uitgeest
Beatrix Starreveld
geboren op 01.10 1857 te Uitgeest
overleden op 02.11.1944 te Uitgeest
dochter van Arie Leendert Starreveld & Antje Bier(e)Petrus van Heijst & Beatrix Starreveld

---

Nicolaas Teijken
geboren op 21.03.1831 te Leiden
overleden op 27.07.1897 te Amsterdam
zoon van Jacobus Cornelis Teijken & Sara Cornelia Pikaar
huwt op 16.08.1848 te Leiden
Francina Fritze
geboren op 09.02.1823 te Delft
overleden op 09.03.1903 te Amsterdam
dochter van Christiaan Frederik Fritze & Johanna Elmendorp

Julianus van Deudekom
geboren op 08.08.1826 te Utrecht
overleden op 24.06.1904 te Utrecht
zoon van Arnoldus van Deudekom & Maria van der Toom
huwt op 31.12.1851 te Utrecht
Maria Mollas
geboren op 22.03.1830 te Utrecht
overleden op 17.01.1898 te Utrecht
dochter van Johannes Mollas & Maria van der Linden

Hendrik van Heijst
geboren op 17.02.1823 te Velsen
overleden op 11.07.1889 te Uitgeest
zoon van Petrus van Heijst & Alida Justina Klaasen
huwt op 28.11.1852
Johanna Elisabeth van Appeldoorn
geboren op 01.04,1827 te Voorburg
overleden op 05.08.1867 te Uitgeest
dochter van Cornelis Appeldoorn & Johanna Gunnegonda van ZwetHendrik van Heijst & Johanna Elisabeth van Appeldoorn

Arie Starreveld
geboren op 29.08.1834 te Uitgeest
overleden op 14.11.1915 te Uitgeest
zoon van Jacob Starreveld & Lijsbeth Waagmeester
huwt op 04.05.1856 te Uitgeest
Antje Bier
geboren op 30.03.1833 te Uitgeest
overleden op 09.05.1900 te Uitgeest
dochter van Willem Biere & Biejaat (Beatrix) InekeArie Starreveld & Antje Bier

---

Jacobus Cornelis Teijken
geboren op 07.11.1806 te Leiden
overleden op16.03.1889 te Amsterdam
zoon van Cornelis Tijken & Antje Anneese
huwt op 01.05.1828 te Leiden
Sara Cornelia Pikaar
geboren op 01.07.1801 Leiden
overleden op 27.01.1839 te Leiden
dochter van Nicolaas Picaar & Johanna Cornelia Jongbloed

Christiaan Frederik Fritze
geboren op 1799 te Dordrecht
overleden op 29.05.1868 te Delft
zoon van Frans Hendrik Fritze & Johanna Elizabeth de Jong
huwt op 21.01.1824 te Delft
Johanna Elmendorp
geboren op 08.07.1799 te Delft
overleden op 03.05.1873 te Delft
dochter van Balthasar Elmendorp & Maria Jacqueline Pisinelle

Arnoldus van Deudekom
geboren 26.08.1792 te Utrecht
overleden op 02.01.1832 te Utrecht
zoon van Wijnand van Deudekom & Cornelia van Rooijen
huwt op 06.08.1817 te Utrecht
Maria van der Toom
geboren 07.10.1795 te Utrecht
overleden op 05,02.1883 te Utrecht
dochter van Nicolaas van der Toom & Dina van Bommel

Johannes Mollas
geboren c.a. 1789 te Wezel
overleden op 11.05.1846 te Utrecht
zoon van Jacob Mollars & Anna Christina Dorremans
Johannes is eerder gehuwd geweest met Sebilla Maria Berentse
huwt op 24.02.1830 te Utrecht
Maria van der Linden
geboren c.a. 1801 te Ijsselstein
overleden op 10.08.1880 te Utrecht
dochter van Barent van der Linden & Johanna Salis
Maria huwt na het overlijden van johannes met Willem Frederik van der Tems

Petrus van Heijst
geboren op 09.06.1787 te Bloemendaal
overleden op 30.03.1851 te Velsen
zoon van Wouter van Heijst & Marijtje Pieters
huwt op 08.05.1814 te Velsen
Alida Justina Klaasen
geboren circa 1786 te Arnhem
overleden op
dochter van Christoffel Klaase & Wijntje Gerrits

Cornelis Appeldoorn
geboren 26.10.1796 te Neerijnen
overleden 28.03.1876 te Velsen
zoon van Willem Appeldoorn & Johanna van Willigen
huwt op 17.11.1826 te Voorburg
Johanna Gunnegonda van Zwet
geboren op 24.10.1795 te Voorburg
overleden op 28.01.1865 te Velsen
dochter van Jacob van Zwet & Johanna de Jouwer

Jacob Starreveld
geboren op 06.11.1796 te Uitgeest
overleden op 01.03.1847 te Uitgeest
zoon van Leendert Starreveld & Avie Coopman
huwt op 29.09.1822 te Uitgeest
Lijsbeth Waagmeester
geboren 1802 te Uitgeest
overleden op 15.03.1881 te Uitgeest
dochter van Jan Waagmeester & Maartje Fanten

Willem Bier
geboren 1795 te Limmen
overleden op 06,02.1869 te Uitgeest
zoon van Jan Bier & Guurtje Jans de Boer
huwt op 29.03.1818 te Uitgeest
Beatrix Ineke
geboren op 10.05.1794 te Uitgeest
overleden op 07.09.1872 te Uitgeest
dochter van Hermanus Ineke & Trijntje Wildeman